SKRUG - Liga Roma, Osman Balić, tema "Inicijativa za uspostavljanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava"

gost: Osman Balić, organizacija "Liga Roma"
Dobar dan 29.09.2020.

Current Topics

Personal review

Publication

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Jug Bogdanova 12/IV/15
+ 381 11 26 21 003

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97