Yurom Centar

yurom-YUROM Centar je nevladina neprofitna organizacija konstituisana u julu 1998. godine, na inicijativu romskih lokalnih i republičkih organizacija iz bivše Jugoslavije.

Ciljevi "YUROM Centra" su sledeći:

  • Javna rasprava u svetlu problema Roma (diskriminacija, zapošljavanje, stanovanje, poboljšanje obrazovanja i zdravlja Roma).
  • Promocija uspešnih integracionih modela u lokalnim zajednicama.
  • INDOK aktivnosti (prikupljanje, obrada i selektivno širenje naučno-istraživačkih i statističkih podataka koji se odnose na Rome)- "ROMINFO" - baza podataka.
  • Smanjenje siromaštva kroz nove modele samozapošljavanja i obrazovanja za zapošljavanje (porodični biznis), lokalni ekonomski razvoj na nivou romskih naselja.
  • Monitoring politika u oblasti stanovanja, obrazovanja, zapošljavanja, očuvanja i unapređivanja zdravstvene zaštite Roma.
  • Pokretanje romske političke pismenosti i aktivizma.

YUROM Centar je pokrenuo i učestvovao u preko 70 projekata od značaja za emancipaciju Roma u Evropi, ex - Jugoslaviji i Srbiji.

 

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97