Dokumenta
Pregled Pretraga Dodaj dokument Up
Kategorija: Izveštaji drugih institucija

Files:
Analiza Operativnih zaključaka sa Seminara za Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji

Analiza Operativnih zaključaka sa Seminara za Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji, održanog 11. juna 2015. godine

Date 2017-10-25 Filesize 935.11 KB Download 977
Akcioni plan za sprovođenje strategije za unapređenje položaja Roma

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji donosi se na osnovu Strategije za unapređivanje položaja Roma u republici Srbiji, koju je Vlada usvojila na sednici održanoj 9. aprila 2009. godine.

Akcioni plan se odnosi na period do 01.01.2015. godine.

Date 2014-07-12 Filesize 985.03 KB Download 993
Strategija za unapređenje položaja Roma

Strategija za unapređivanje položaja Roma je nacionalni proizvod koji je finansirala, pre svega, Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), što je dokaz da država Srbija ima kapaciteta i romskog potencijala da menja praksu, da načini sistemske korake u integraciji Roma u društvu.

Strategija za unapređivanje položaja Roma je uspela da definiše problem, ponudi rešenja, ali je postala i izazov za definisanje evropske romske politike na međunarodnom nivou.

Date 2014-07-12 Filesize 1.02 MB Download 956

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


{module Newsletter}

SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97