Dokumenta
Pregled Pretraga Dodaj dokument Up
Kategorija: Publikacije

Files:
Analiza sprovođenja praktičnih politika zapošljavanja Roma u Srbiji u periodu od 2009. do 2018. godine

Glavne oblasti kojim se analiza bavi su iz domena politike zapošljavanja i ekonomskog jačanja romske zajednice u Srbiji, na osnovu sprovedenog istraživanja u decembru 2017 i januaru 2018 godine

Date 2018-03-29 Filesize 1.83 MB Download 1506
Analiza Operativnih zaključaka sa Seminara za Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji

Analiza Operativnih zaključaka sa Seminara za Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji, održanog 11. juna 2015. godine

Date 2017-10-25 Filesize 935.11 KB Download 1294
Vodič za praćenje ostvarivanja strategije socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Srbiji 2016 – 2025. godine

Vlada Republike Srbije je 3. marta 2016. godine usvojila Strategiju socijalnog ukljuĉivanja Roma i Romkinja 2015 – 2025. godine (Strategija)1 ĉiji ciljevi su usmereni ka unapređenju položaja i punom ostvarivanju prava Roma i Romkinja u vezi sa obrazovanjem, zapošljavanjem, stanovanjem, zdravljem i socijalnom zaštitom.

Sprovođenje Strategije treba da se obezbedi kroz plansko, kontinuirano i vremenski određeno i sinhronizovano sprovođenje 5 posebnih i 29 operativnih ciljeva sa ukupno 210 mera. Da bi se to ostvarilo potrebno je da Vlada RS usvoji Akcioni plan (AP) za implementaciju Strategije i da formira telo zaduženo za njeno upravljanje. Sprovođenje Strategije treba posmatrati u vezi sa ostvarivanjem Akcionog plana za sprovođenje Poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji (AP23). Poseban deo AP23 je posvećen obavezama u vezi sa ostvarivanjem prava Roma, naroĉito unapređenju položaja osetljivih grupa u romskoj populaciji (deca, Romkinje, „readmisanti“, „pravno nevidljivi“).

Date 2017-09-26 Filesize 1.78 MB Download 1583
Bezbednost Roma

Sa ciljem da uspostavi sistematsko praćenje stanja ljudske bezbednosti Roma i Romkinja u Republici Srbiji, YUROM centar i Liga Roma – Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) formirali su tematski odbor koji je bavi ovom temom, a članovi i članice su organizacije civilnog društva, nezavisna regulatorna tela, predstavnici i predstavnice državnih organa i institucija.

Rukovodili smo se idejom da se brojni incidenti protiv romske zajednice, kao i negativne društvene pojave unutar same romske zajednice, ali i odgovornost i neodgovornost državnih organa i sam koncept ljudske bezbednosti stavi pod nadzor i javni pritisak organizacija civilnog društva. Želimo da promovišemo novi sistem društvene odgovornosti za sve prošle i buduće incidente, ali i da umanjimo bezbednosne rizike koji su postali stanje.

Date 2015-01-15 Filesize 3.01 MB Download 3118
Civil Society Monitoring on the Implementation of the National Roma Integration Strategy and Decade Action Plan in SERBIA in 2012 and 2013

In the reports, civil society coalitions supplement or present alternative information to Decade Progress Reports submitted by Participating Governments in the Decade of Roma Inclusion and to any reports submitted by State parties to the European Commission on implementation of their NRIS. These reports are not meant to substitute for quantitative monitoring and evaluation by State authorities but to channel local knowledge into national and European policy processes and reflect the real social impact of government measures. The civil society reports provide additional data to official ones, proxy data where there is not official data or alternative interpretation of published data.

Date 2014-11-19 Filesize 2.51 MB Download 1527
Monitoring koji vrši civilno društvo realizacije nacionalne Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji u 2012. i 2013. godini

U ovim izveštajima, koalicije civilnog društva dopunjuju ili dostavljaju alternativne informacije uz izveštaje o napretku Dekade koje su podnele vlade učesnice u Dekadi inkluzije Roma, kao i uz sve izveštaje o sprovođenju nacionalnih strategija za integraciju Roma koje su države članice dostavile Evropskoj komisiji. Svrha ovih izveštaja nije da zamene kvantitativno praćenje i ocenjivanje koje vrše državni organi, već da kanališu lokalno znanje u procese nacionalne i evropske politike i da prikažu stvarni društveni uticaj vladinih mera.
Cilj izveštaja koje priprema civilno društvo je da dopune službene podatke, i daju makar približne podatke, ako ne postoje zvanični ili alternativno tumačenje objavljenih podataka.

Date 2014-11-19 Filesize 2.49 MB Download 1909
Osnaživanje Roma za pristup ekonomskim pravima - Priručnik dobre prakse

Osnaživanje Roma za pristup ekonomskim pravima naslov je projekta koji je od kraja 2010. do sredine 2012. godine sproveden u dva okruga Republike Srbije, Topličkom i Pirotskom. Ostvarenje projekta su finansijski omogućili Kancelarija Evropske komisije u Beogradu i Fond za otvoreno društvo. Projekat je realizovao YUROM Centar iz Niša uz saradnju sa romskim nevladinim organizacijama iz Pirota i Prokuplja.

Date 2014-05-21 Filesize 728.27 KB Download 3148
OSTVARIVANJE I PRAĆENJE STANDARDA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ROMA U SRBIJI


Zahvaljujući ovoj publikaciji biće omogućena adekvatna kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika o svim aspektima unapredjenja kvaliteta zdravstvene zaštite koja se pruža romskoj populaciji (koja čini prema popisu iz 2011. godine oko 2% stanovnika R. Srbije), a sve u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja Roma koje je lošije, u poredjenju sa opštom populacijom.

Date 2014-05-21 Filesize 1.21 MB Download 2824
Praćenje sprovođenja romskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou u RS

Liga Roma i Centar za prava manjina (CPM) iz Beograda realizuju projekat ,,Praćenje implementacije romske politike na nacionalnom i lokalnom nivou u Srbiji’’. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, potom od strane Fondacije Otvoreno društvo iz Beograda i Sekretarijata Dekade za inkluziju Roma iz Budimpešte, a realizuje se u partnerstvu sa Romskim ženskim centrom ,,Bibija’’ iz Beograda i Yurom Centrom iz Niša. 

Date 2014-05-21 Filesize 253.24 KB Download 7608
Protokol dobrih praksi za uključenje Roma

Ovaj izveštaj uradio je OSCE-ova  zKancelarija za demokratske institucije i ljudska prava kao deo Projekta najboljih praksi za uključenje Roma (BPRI) uz finansijsku podršku Evropske unije. BPRI projekt se zahvaljuje Osmanu Baliću i Ebenu Friedmanu, koji su izradili izveštaj.
Protokol najboljih praksi za uključenje Roma predstavljen je za usvajanje tokom Drugog sastanka Radne grupe lokalnih samouprava koji je održan u Sarajevu od 28. do 30. maja 2013. godine.

Date 2014-05-21 Filesize 167.06 KB Download 1604

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


{module Newsletter}

SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97