Dokumenta o Dekadi

 

Deklaracija Dekade

"Nadovezujući se na impuls konferencije iz 2003, " Romi u proširenoj Evropi: Izazovi za budućnost ", zalažemo se da cnaše vlade rade na eliminisanju diskriminacije i zatvaranju neprihvatljivih razlika između Roma i ostatka društva, kao što je identifikovano u akcionom planu Dekade.
 
Mi izjavljujemo su godine 2005-2015 Dekada uključenja Roma i obavezujemo se da podržimo puno učešće i uključivanje nacionalnih romskih zajednica u ostvarivanje ciljeva Dekade, da se pokaže napredak merenjem rezultata i razmatranjem iskustava u sprovođenju akcionih planova Dekade.

 
Pozivamo i druge države da se pridruže našim naporima.
 
Sofija, 1-2. februar, 2005.
 
Premijer S Saks - Koburg
Premijer Sanader 
Premijer V. Buchovski
Premijer V. Koštunica
Potpredsednik Vlade P. Csaki
Premijer F Giurcsani
Potpredsednik Vlade P. Nemec
Potpredsednik Vlade M. Bela
Premijer M. Đukanović

Projektni zadatak

Projektni zadatak

Plan predsedavanja

Raspored predsedavanja Dekadom:  

  •      01.07.2005 – 30.06.2006 — Rumunija
  •      01.07.2006 − 30.06.2007 — Bugarska
  •      01.07.2007 – 20.06.2008 — Mađarska
  •      01.07.2008 – 30.06.2009 — Srbija
  •      01.07.2009 – 30.06.2010 — Slovacka
  •      01.07.2010 – 30.06.2011 — Republika Češka
  •      01.07.2011 – 30.06.2012 — Makedonija
  •      01.07.2012 – 30.06.2013 — Hrvatska
  •      01.07.2013 – 30.06.2014 — Crna Gora (trenutno predsedava)
  •      01.07.2014 − 30.06.2015 — Bosna i Hercegovina

Nacionalni akcioni planovi Dekade

Srbija

Obrazovanje

English

Serbian

Zaposlenje

English

Serbian

Zdravstvo

English

Serbian

Stanovanje

English

Serbian

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97