Kultura, informisanje i dijaspora

Koordinator odbora - Zoran Tairović, (Interkulturalni Teatar, Novi Sad)

 

Plan aktivnosti:

 • Obavljanje poslova unapređenja i razvoja interkulturnog dijaloga (pod interkulturnim dijalogom podrazumevaju se sve aktivnosti koje se odnose na kulturne aktivnosti romske nacionalne manjine u zemlji i inostranstvu te odnose sa organizacijama, institucijama, pojedincima)
 • Planiranje, priprema i koordinacija programa i projekata; praćenje, promocija i implementacija programa i projekata SKRUG-a te kulture
 • Sprovođenje programa i projekata u saradnji sa ustanovama kulture, opštinama i gradovima kako na lokalu tako i regionu  

 

kultura

 

 Preporuke odbora: 

 • Organizovati promocije filmova o Romima u Centru za kulturnu dekontaminaciju
 • Pripremiti platformu za mali romski pozorišni festival, odnosno za mono i duo drame, koje će se odigravati od septembra meseca
 • Ukljuciti studente Rome i Romkinje u aktivnosti odbora, kako bi se od septembra meseca stvorila mreža
 • Pripremiti tekst o promociji ključne reči „Emigracija“, kroz odbor za kulturu i informisanje
 • Stvoriti pravnu legislativu i da svaka od tih formi ima zadatak „pritisak na Ustav“
 • Predloženo je da se nova Dekada Roma upravo odnosi na kulturu i da se zagovara da sledeća Dekada bude kulturna Dekada
 • Predloženo je da se u okviru građanskog vaspitanja obuhvati učenje romske kulture i tradicije
 • U školskom sistemu sprovoditi radionice na temu učenje romskog jezika
 • Potrebno je u školskim ustanovama dobrovoljno organizovati jedan čas, jednom mesečno, o romskoj kulturi i tradiciji (napraviti udžbenik pod nazivom „Da li znate romsku kulturu?“)
 • Na Univerzitetu u Begradu, na grupi za sociologiju, oformiti katedru za romološke studije, gde će se izučavati kultura i kulturno nasleđe Roma
 • Uspostaviti kulturne (institucionalne) ustanove, pozorišta, muzeje, biblioteke
 • Osnovati naučni Institut za izučavanje kulture i tradicije Roma pod okriljem UNESCO-a

 

 

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97