Lična dokumenta

Koordinator odbora - Ivanka Kostić, (Praxis, Beograd)

 

Plan aktivnosti: 

 

  • Razmena informacija – novi propisi i praksa; problemi u pravnom okviru i u praksi
  • Izrada plana za širenje relevantnih informacija u lokalnim sredinama; prikupljanje povratnih informacija sa lokala o problemima sa kojima se pojedinci susreću u pribavljanju ličnih dokumenata
  • Utvrđivanje konkretnih tema za lobiranje

 

 

licna dokumenta

Preporuke odbora:

  • Zagovaranje da svako dete bude upisano u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju, da dobije lično ime i da stekne državljanstvo; da država hitno preduzme odgovarajuće mere za izmenu postojećih propisa kako bi upis rođenja svakog deteta bi moguć odmah po rođenju bez obzira da li je dete rođeno u bolnici ili kod kuće, i bez obzira da li roditelji poseduju lična dokumenta ili ne
  • Praćenje primene relevantnih propisa koji regulišu vanparnični postupak utvrđivanja vremena i mesta rođenja, kao i upravni postupak naknadnog upisa u matičnu knjigu rodjenih, određivanje ličnog imena, utvrđivanje državljanstva, prijave prebivališta, kao i ukazivanje na probleme u praksi, kao i davanje odgovarajućih preporuka
  • Pružanje pravne pomoći što većem broju pravno nevidljivih lica, i lica neutvrđenog državljanstva sa ciljem da se konačno reši pitanje pravno nevidljivih lica do kraja 2015. godine

 

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97