Ekonomska aktivnost Roma u Srbiji

EKONOMSKA AKTIVNOST ROMA U SRBIJI

1. Razlike između dva popisa

U prvoj tabeli predstavljeni su podaci o ekonomskoj aktivnosti Roma u Republici Srbiji, prikupljeni popisima stanovništva 2002. i 2011. godine. Na osnovu samih razlika učešća u pojedinim kategorijama može se uočiti da je u periodu od 10 godina značajno opao procenat zaposlenih Roma i to za 5,95%, dok povećanje beleže kategorije lica koja obavljaju samo kućne poslove u svom domaćinstvu (domaćice) i to za 2,19%, kao i lica iz kategorije ostali za 3,57%. Radi se o visoko statistički značajnim razlikama, jer je realizovani hi kvadrat test prilagođenosti (koji iznosi 5.233,6) znatno veći od teorijskih (12,6 za stepen slobode 6 i nivo značajnosti od 5%, kao i 16,8 za isti stepen slobode i 1% nivoa značajnosti).

tabela 1

 

 

 

 

 

 

 

U poređenju sa ekonomskom aktivnošću Roma u čitavoj Republici Srbiji, region Vojvodine pokazuje nešto manje smanjenje zaposlenih Roma (ali još uvek značajno), povećani broj domaćica i lica iz kategorije ostali (tabela 2). Razlike uočene između dva popisa su i u ovom slučaju visoko statistički značajne iako empirijski hi kvadrat test prilagođenosti ima nešto manju vrednost od vrednosti za celu Srbiju. On iznosi 1.337,2, dok se najveće razlike između empirijskih i teorijskih frekvencija vide u kategoriji zaposlenih Roma, domaćica i ostalih.

Međutim, njegova vrednost upućuje na zaključak o odbacivanju nulte hipoteze da raspored frekvencija prema kategorijama stanovništva iz 2011. godine prati raspored struktura iz 2002. godine.

tabelz 2

 

 

  

 

 

 

 

Za razliku od regiona Vojvodine, u Centralnoj Srbiji (Beogradski region, Šumadija i Istočna Srbija, kao i Istočna i Južna Srbija) beleži se najveći pad zaposlenih Roma u odnosu na popis iz 2002. godine, ali i manji porast žena iz kategorije domaćica (tabela 3). Ovo povećanje je za samo 1,43%, dok je u regionu Vojvodine ova kategorija porasla za 4,09%. Takođe se uočava da u Vojvodini opada procenat nezaposlenih lica za 1,54%, koji se 2011. godine verovatno nalaze u kategoriji ostalih gde su lica sa drugim ličnim prihodima, ali i primaoci socijalne pomoći. U Centralnoj Srbiji ova kategorija Roma raste za 1,91% u odnosu na popis iz 2002. godine. Razlike između dva popisa, prikazane u tabeli 3, takođe su visoko statistički značajne i vrednost empirijskog hi kvadrat testa prilagođenosti je mnogo veći u odnosu na region Vojvodine, što ukazuje na veće razlike između dva popisa zabeležene u Centralnoj Srbiji. On iznosi 4.423 i takođe upućuje na zaključak da odbacimo nultu hipotezu o jednakosti struktura između dva popisa.

tabela 3

 

 

 

 

 

 

 

2.  Regionalne razlike ekonomske aktivnosti romske populacije na osnovu popisa 2011. godine

tabela 4

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97