Presuda - Izumiranje kulture

tairovic-ya-sajt2Piše: Zoran Tairović

Ovaj narod nema groba na konkretnom mestu u konkretnom prostoru. To samo potvrđuje da se on nalazi svuda; a njegov grob je danas ceo svet. Baš kao i život ovog naroda koji vrca od potrebe da se preživi dan, da se biološki preživi apokalipsa. Šta je ostalo ovom narodu osim ljubavi i vere? Kome smeta sreća i nada naroda koji se sam dobrovoljno „povukao“ iz sveta u kome je proglašen nepotrebnim?

Tokom čitave dosadašnje istorije ovaj narod nije prihvatio da ide putem prilagođavanja. On se svesno suprotstavljao ovom već realizovanom sistemu vrednosti, nastojeći da sačuva autentičnost smisla onog što je moglo biti, a nije se desilo. Zato se dogodilo da bude sveden na jeftinu definiciju i postane predmet zabave vulgarnih potreba najširih masa. Postao je podupirač ideologija. Pri svemu tome postojala je u tom narodu nerealizovana, prikrivena tendencija ka političkom delovanju. Dugo vremena njegovi pripadnici bili su zavedeni obmanjujućim pričama o sopstvenom značaju. Svaka iskrena namera, svaka želja da realno deluju, završavala se optužbama drugih naroda za vulgarnost i neukost. Taj narod je tada, zastrašen, pod senkom stajao – padao ispod svog pojma. Ako je i postojala mogućnost da društveno deluje, ona je bila ostvariva samo posredno, pod tutorstvom. Tako su u prvi plan postavljani glasnogovornici, persone kojima je mit bio pojam istine, a istnom je provejavao duh sećanja. Isti ti bi kapitalizovali sopstveni narod pod idejom liderstva. Taj narod je uvek bio negde, nikad u sadašnjosti.

Danas je taj narod, kao i njegova kultura, uveliko napušten. Pošto su potrebe često neodređene i neartikulisane, čak ni prividni sistem više ne funkcioniše. Više nema subjektivnih kulturnih potreba koje nisu uslovljene totalitarnim sredstvima. Taj narod sa svojom funkcijom postaje nepoželjan teret. Pokazalo se da je moguće obesmisliti ga, baš kao i istinu ili ideju o dobrom. Formirali su se sistemi koji su se isključivo bavili kreiranjem karikature tog naroda. Tako je iz osnova promenjen ukus i ponuđena nova i druga informacija o istom narodu. Na taj način je njegova kultura počela da slovi za besmislenu i bezvrednu, ružnu i ogavnu. Ali, navodno, ti ljudi žele upravo to, i zašto im to oduzimati? A posve je jasno da oni to hoće jer su naučeni da u tome vide jedini mogući smisao. U društvu koje odvikava pripadnike jednog naroda da misle dublje o sebi, suvišno je sve ono što premašuje reprodukciju njihovog života i na šta su prisiljeni kao da ne bi mogli bez toga. Time je kulturi bila potpisana smrtna presuda.

Novi Sad, 30. 09. 2014.                                                                                                           Zoran Tairović  

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97