Mladi

Koordinator odbora - Džanatan Koko

  

Plan aktivnosti:

 • Razmatranje stanja i položaja mladih Roma i Romkinja u Republici Srbiji
 • Izrada omladinske platforme i omladinske mreže SKRUG-a
 • Ostvarivanje saradnje sa kancelarijom za mlade, ministarstvom omladine i sporta, opštinskim odborima, međunarodnim organizacijama, odborima za mlade Narodne skupštine RS
 • Pisanje i kreiranje programskih projekata za unapređivanje položaja mladih
 • Prikupljanje, obrada i istraživanje tema obrazovanja, političke participacije, informisanja i kulture, zapošljavanja, bezbednosti mladih...

mladi sajt

 

Preporuke odbora:

 • Ministarstvo omladine i sporta(zajedno sa organizacijama civilnog društva) treba da formira poseban odbor za mlade, kao pitanje od interesa za celokupnu romsku zajednicu
 • U postojećim kancelarijama za mlade da budu zastupljeni mladi Romi i Romkinje, kao veza između romskog omladinskog civilnog sektora i državnih organa
 • Da se obezbedi članstvo mladim Romima i Romkinjama u drugim odborima (odbor za mlade Narodne skupštine, odbore na lokalnom i nacionalnom nivou) za pitanja od interesa za romsku omladinsku zajednicu
 • Da se uključi što je moguće više mladih stručnih ljudi u radne grupe u kreiranje i implementaciju programa i projekata za unapređenje položaja romske zajednice u prioritetnim oblastima
 • Da se obezbedi neophodna transparentnost rada u sprovođenju programa i aktivnosti 
 • Podržati razvoj kulturnog identiteta dece i mladih, uvesti elemente romske kulture u obrazovni program
 • Stvoriti mrežu medija na romskom jeziku koja bi olakašala planiranje, saradnje između postojećih medija i razmena programa

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97