Započet projekat "Upravljanje migracijama i podrška povratku tražilaca azila"

Liga Roma i YUROM Centar zajedno sa Help-om, uz donaciju GIZa i Nemačke vlade počeli su sa realizacijom projekta "Upravljanje migracijama i podrška povratku tražilaca azila" u trajanju od marta 2018 - jun 2020.

Projekat pokriva region Republike Srbije sa fokusom na uspostavljanje toka komunikacije i protoka informacija osnivanjem informativnih centara (habova) za pitanja readmisije. Liga Roma je otvorila 13 informativnih centara (habova) u gradovima: Beograd, Subotica, Novi Sad, Valjevo, Kraljevo, Niš, Surdulica, Vranje, Leskovac i Bujanovac.

Ciljevi projekta:

  • Podrška povratnicima u procesu reintegracija – informativni centri (habovi); Poboljšanje uslova života izuzetno ugroženih porodica;
  • Stvaranje mogućnosti zapošljavanja i uspostavljanje partnerskih veza između Roma i drugih ugroženih grupa stanovništva ohrabrivanjem preduzetništva i razvoja kooperativa/udruženja;
  • Unapređenje kvalifikacija, stručnosti i konkurentnosti ciljanih grupa stanovništva.

Za početak realizacije projekta održala se radionica 12.02.2018. sa predstavnicima i saradnicima novoosnovanih info centara (habova) u okviru SKRUGa - Lige Roma.

Pogledajte izjavu Osmana Balića povodom početka realizacije projekta

 

20180212 12045520180212 14521320180212 145227WP 20180212 11 11 27 ProWP 20180212 11 11 47 Pro

 

Konferencija ADDRESSING DISCRIMINATION AND ANTI-GYPSYISM IN THE ENLARGEMENT REGION

U periodu od 13-14 februara u Berlinu je održana konferencija pod nazivom “Addressing Discrimination and Anti-Gypsyism in the Enlargement Region”.

Učestvovale su sve zemlje Zapadnog Balkana i razgovoralo se o Anticiganizmu.

 
Ciljevi održanih radionica su brojni:

• Povećavanje znanja o diskriminaciji među zvaničnicima koji se bave integracijom Roma iz regiona, proširenje razumevanja situacije u kojoj se Romi stavljaju kroz takvu praksu;
• Razumevanje istorijske pozadine diskriminacije i fenomena protiv ciganstva;
• Doprinos usklađivanju diskursa na regionalnom nivou sa diskursom na nivou EU kako bi se suočili sa razvojem u oblasti borbe protiv diskriminacije i anti-ciganstva.

Prenosimo vam agendu:

Dan 1
Otvaranje (EU, RCC, Nemačka predstavnici)
Sesija I: Diskriminacija i anti-ciganizam - iskustvo učenja
Sesija II: Razmatranje vežbi: Definisanje i razumevanje fenomena
Dan 2
Sesija III: vođena istorijska osnova i relevantno gledanje
Sesija IV: Perspektive za suzbijanje diskriminacije i anticiganizma u regionu kroz politike integracije Roma

27858058 1635948219806132 1404623212163949138 n27858229 1634800559920898 544715661818643854 n27858229 1634800559920898 544715661818643854 n 127858269 1635948533139434 7298786012726293995 n27858319 1635948003139487 981167056455603673 n27867028 1634801686587452 4593397089957322451 n27867484 1635948886472732 970924346894480705 n27972165 1635948433139444 1233464259056973231 n27973397 1635948529806101 252809615945620591 n28059083 1634801116587509 4683734976003542724 n

 

 

Želimo vam srećne praznike!

SKRUG Cestitka 2018

 

Izrada Operativnog plana SKRUG-a

U utorak, 12.decembra, Upravni odbor i članovi SKRUG-a radili su na Operativnom planu SKRUG-a.

Zastupanje za usvajanje i sprovođenje predloga i preporuka zasnovanih na podacima i analizama.

Liga Roma će razviti sveobuhvatni Operativni plan praćenja sprovođenja Akcionog plana Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u RS i Akcionog plana za sprovođenje Poglavlja 23 i intenzivirati proces zastupanja za njihovo sprovođenje kroz raznovrsne forme uticaja na donosioce odluka kroz sledeće aktivnosti:

  • Na sastancima Koordinacionog tela za sprovođenje Strategije čiji je Liga Roma član, a kojim predsedava potpredsednica Vlade RS;
  • Na sednicama Saveta za unapređivanje Roma koji je zadužen za predlaganje mera za socijalnu inkluziju Roma;
  • Na sastancima Regionalnog saveta za saradnju zaduženog za zemlje Zapadnog Balkana kada je u pitanju unapređivanje položaja Roma;
  • Preko učešća sa drugim organizacijama civilnog društva u radnoj grupi za AP sprovođenja Poglavlja 23 EU konventa;
  • Sastanaka sa resornim ministarstvima i drugim relevantnim institucijama zaduženim za sprovođenje romskih politika, kao i lokalnim samoupravama u sredinama u kojima su aktivne članice Lige Roma;
  • Pres konferencije na kojima će Liga Roma javno iznositi svoje stavove i predloge.

Prenosimo vam deo atmosfere.

 IMAG1893IMAG1896IMAG1901IMAG1902IMAG1905IMAG1907IMAG18961

 

Strana 1 od 59

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97