Poziv za Press konferenciju SKRUGa - Lige Roma

Poziv za Press konferenciju SKRUGa - Lige Roma povodom dvogodišnjih rezultаta implementacije Operativnih zaključaka u vezi politika prema Romima u Srbiji za period 2017/2019. 

Preuzmite Najavu Press konferencije.

 

SKRUG - Izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka 2017

SKRUG - Liga Roma je izradila Izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa seminara "Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u RS" za period oktobar 2017- oktobar 2019.

Izveštaj će se predstavati na predstojećem seminaru "Socijalno uključivanje Roma i Romkinja u RS" koji se održava 23.10.2019. u Beogradu.

U prilogu Izveštaj na srpskom i engleskom jeziku.

 

Trening za praćenje i izveštavanje prema UN mehanizmima

Kancelarija UN za ljudska prava i SKRUG – Liga Roma Vas pozivaju da učestvujete na treningu za Jačanje kapaciteta romskih organizacija civilnog društva i romskih aktivista/kinja za praćenje i izveštavanje prema UN mehanizmima, koji se održava 3 - 4. Oktobar 2019. godine, u Malom Iđošu.

Više informacija možete pronaći u Pozivnom pismu koje se nalaze u prilogu.

 

SKRUG - Konkurs za istraživače/saradnike

Konkurs SKRUGa - Lige Roma za istraživače/saradnike na projektu “Monitoring javnih politika i budžeta za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja u Srbiji sa fokusom na stanovanje”  uz podršku Instituta za otvoreno društvo iz Berlina (Roma Initiative Office) i Fondacije za otvoreno društvo iz Srbije.

Rok prijave do 06.09.2019. godine.

Javni poziv za angažovanje istraživača/saradnika za sprovođenje projekta

 

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97