Osman Balić, predsednik SKRUGa - Diskriminacija je postala deo političko ideološke „legitimacije“ i to nikog više ne uzbuđuje

 

Gradski forum - Tema "Romska kultura danas"

Gostovanje Osmana Balića, 21.12.2018. - Media Centar Niš.
 
 
48389837 2035658313217187 4197994158591311872 n
48396001 2035658303217188 7928137113017516032 n
48398366 2035658433217175 1273496999135543296 n
48412279 2035658319883853 3006744370129928192 n
49028175 2035658306550521 5897883291691778048 n
 

Razvoj kampanje zagovaranja u prevazilaženju glavnih izazova u zakonodavstvu, politikama i praksi u vezi sa zaštitom od diskriminacije u Srbiji

Nevladina organizacija Praxis, sa partnerskim ogranizacijama Equal Rights Trust (ERT) iz Londona i Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda iz Novog Pazara, organizovala je 8.novembra konsultativni sastanak Kampanja zagovaranja u prevazilaženju glavnih izazova u zakonodavstvu, politikama i praksi u vezi sa zaštitom od diskriminacije u Srbiji.

Konsultativni sastanak realizovan je u okviru projekta Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi, koji je podržan od strane Evropske unije preko EIDHR, i okupio je članice/ove ugroženih društvenih grupa, predstavnice/ke organizacija civilnog društva koji se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, studentkinje i studente pravnih klinika, aktivistkinje i aktiviste za ljudska prava na lokalnom nivou, kao i predstavnike lokalnih organa, ustanova, organizacija i nezavisnih institucija, ali i sva druga zainteresovana lica, sa ciljem zajedničkog doprinosa razvoju zagovaračke kampanje u rešavanju ključnih izazova i nedostataka u oblasti implementacije antidiskriminacionog pravnog i strateškog okvira u Srbiji.

Svoja iskustva zajedno sa učesnicima/ama podelili su i prof. dr Nevena Petrušić (profesorka Pravnog fakulteta U Nišu), Osman Balić (SKRUG-Liga Roma), Lazar Stefanović (MDRI), Marija Dražović (Praxis), Ana Saćipović (OSVIT) i Stefan Šparavalo (Da se zna!), koji su kroz diskusiju doprineli formulisanju  preporuka i mogućnosti za aktivnosti javnog zagovaranja na lokalnom nivou u cilju unapređenja antidiskriminacionih politika i praksi. Posebna pažnja posvećena je položaju  grupa i pojedinaca koji su u najvećem riziku od diskriminacije, kao i oblastima gde se ona najčešće javlja.

Sastanak je bio usmeren na razvoj kampanje zagovaranja u cilju doprinosa rešavanju ključnih problema na polju antidiskriminacije imajući u vidu značaj razumevanja sfere uticaja i pritisaka koji dolaze sa lokalnog nivoa. Sastanak je bio prilika za razmenu iskustava između predstavnika ugroženih društvenih grupa, civilnog sektora koji se bavi promocijom i zaštitom ljudskih prava i sloboda i predstavnika državnih organa u čijoj je nadležnosti kreiranje lokalnih politika i primena propisa u oblasti zaštite od diskriminacije u cilju podsticanja međusobne saradnje i poverenja. Diskusija je bila zasnovana na pregledu aktuelnih izazova u pogledu stepena do kog je javnost upoznata sa trenutnim pravnim okvirom zabrane diskriminacije i mehanizmima zaštite od diskriminacije, postojećim barijerama u pogledu pristupa pravdi za žrtve diskriminacije, specifičnostima društvenog položaja pojedinih grupa i (ne)postojanju različitih barijera za različite osetljive grupe. Takođe, cilj je podsticanje svih predstavnika zajednice da pruže doprinos u kampanji zagovaranja u skladu sa raspoloživim lokalnim kapacitetima, a na osnovu formulisanih preporuka u pogledu budućih aktivnosti za poboljšanje trenutnog stanja, kao i definisanje prostora i mogućnosti za realizaciju samih aktivnosti.  

DSC09368DSC09369DSC09372DSC09373DSC09375
 

Prilog o Ligi Roma - Amen ađes, 30.09.2018.

Pogledajte prilog o Ligi Roma, emitovan u okviru emisije na RTS-u "Amen Ađes", 30.septembra ove godine.

ligar2

 

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97