Tematski odbori

Tematski odbori su stalna radna tela Lige Roma koja razmatraju pitanja iz oblasti Strategije za
unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji. 

Ima ih ukupno 13, i njihovim radom rukovode koordinatori iz redova članova Lige Roma, koje imenuje
Predsedništvo na period od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Po potrebi, u radu tematskih odbora, na poziv koordinatora odbora a uz saglasnost stručne
službe mogu učestvovati i treća lica koja nisu članovi Lige Roma koja svojom stručnošću mogu
dobrineti ostvarivanju ciljeva i zadataka Lige Roma.

 1.   Obrazovanje
 2.   Zapošljavanje
 3.   Zdravstvo
 4.   Stanovanje
 5.   Migracije (IRL, Readmisija)
 6.   Lična dokumenta
 7.   Socijalna politika
 8.   Rodna ravnopravnost
 9.   Kultura i informisanje
 10. Politička participacija
 11. Bezbednost, diskriminacija i ekstremizam
 12. Mladi
 13. Programiranje i praćenje programa finansiranja inkluzije Roma na nacionalnom nivou

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97