Projekti

U periodu od 22.11.2013. do 30.10.2014. godine, SKRUG učestvuje u realizaciji tri projekta:

Јаčanje strukturnih kapaciteta Lige Roma za zagovaranje za održivost i dalji razvoj romskih politika, projekat finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda, sa ukupnim odobrenim iznosom 3.122.800,00 dinara, u trajanju od 01.12.2013 - 30.05.2014. godine. 

Ciljevi projekta:
 • Zagovaranje za unapređivanje položaja romske nacionalne zajednice u Srbiji na nacionalnom i evropskom nivou kroz uspostavljanje krovne organizacije koja će promovisati interese romske zajednice;
 • Podizanje nivoa informisanosti romske zajednice i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje i realizovanje mera i aktivnosti koje preduzimaju nacionalne i lokalne vlasti

Izrada nacrta Zakona o legalizaciji romskih naselja u Srbiji, projekat finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda, sa ukupnim odobrenim iznosom 995.500,00 dinara, u trajanju od 12.12.2013 - 30.05.2014. godine.

Ciljevi projekta:
 • Stvaranje pravnog okvira za legalizaciju romskih naselja do 2015. godine;
 • Formiranje ekspertske grupe za izradu nacrta „Lex specialis“ za legalizaciju romskih naselja;
 • Zaštita najstarijih romskih naselja  kao sastavnog dela kulturnog identiteta i kulturne istorije jedne zajednice;
 • Senzibilizacija jedinica lokalne samouprave za rašavanje pitanja stanovanja Roma
 

Monitoring sprovođenja romskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou u RS, projekat finansiran od strane Sekretarijata Dekade za inkluziju Roma iz Budimpešte, sa ukupnim odobrenim iznosom 2.684.821,00 dinara, u trajanju od 22.11.2013 - 30.10.2014. godine.

Ciljevi projekta:
 • Politika prema manjinama  da ima za cilj društvenu stabilnost i mir u okviru šire zajednice;
 • Senzibilizacija javnosti po pitanju interkulturalnosti;
 • Stvaranje partnerskih odnosa između lokalnih romskih organizacija, Lige Roma i institucija lokalne samouprave;
 • Ostvarivanje i dalje unapređenje zajedničkih aktivnosti u cilju razvoja lokalne zajednice kao celine; 
 • Kreiranje institucionalnih mehanizama za unapređenje i dalji razvoj saradnje i međusobne komunikacije

baner-za-projekte

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97