Projekti

Regionalna radionica, Berlin

U junu u Berlinu održana regionalna radionica u čijem kontinuiranom procesu učestvuju predstavnici organizacija sa Zapadnog Balkana - iz Albanije, BiH, Makedonije, Kosova, Crna Gore, Srbije i Turske, koja ima za cilj jačanje i razmena praksi i obezbeđivanje regionalne koordinacije u skladu sa procesom pridruživanja EU.

Projekat je sufinansiran od strane Evropske Unije i Fondacije za otvoreno društvo iz Berlina, i implementiran od strane RCC Roma Integration 2020 akcioni tim u Beogradu.

SKRUG - Liga Roma je organizacija iz Srbije koja se zalaže i sprovodi ciljeve projekta Roma Integration 2020, koji doprinose smanjenju socio-ekonomskog jaza između romskog i neromskog stanovništva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske i jačanju institucionalne odgovornosti Vlada da inkorporiraju i postignu rezultate u integraciji Roma u okviru postojećeg razvoja politika. U skladu s tim, Integracija Roma 2020 teži da pomogne nacionalne Vlade da integrišu mere politika koje se odnose na Rome u: socio-ekonomske politike i javne usluge; i planiranje nacionalnog budžeta i obezbeđivanje usluga.

Na regionalnoj radionici se diskutovalo o aktivnostima:

 • Direktna pomoć i tehnička podrška Vladama da postave institucionalne mehanizme da koordiniraju, konsultuju, realizuju i izveštavaju o pitanjima koja se odnose na Rome
 • Javne debate o romskim pitanjima
 • Specifični konsultativni sastanci i obuke i preporuke o politikama na formulaciji, prioritiziranju,upravljanju, budžetiranju i monitoringu;
 • Izveštavanje i razmatranje izveštaja u skladu sa EU izveštavanjem
 • Učešće na EU sastancima i u procesima koja se odnose na romska pitanja;
 • Pojednostavljenje romskih pitanja u radu RCC

20190619 093211

 


Održiva reintegracija Roma povratnika i interno raseljenih lica u Niškoj Banji kroz stambeno i ekonomsko osnaživanje

Održana promocia Projekta "Održiva reintegracija Roma povratnika i interno raseljenih lica u Niškoj Banji kroz stambeno i ekonomsko osnaživanje" i obraćanje medijima, dana 02.08.2019. godine.

Projekat “Uspostavljanje stambene i finansijske autonomije Roma povratnika i interno raseljenih lica kroz saradnju na lokalnom novou” sprovode Beogradski fond za političku izuzetnost, Liga Roma i Gradska opština Niška Banja, koji je finansiran od Evropske Unije. Projekat predstavlja jednogodišnji program koji ima za cilj da da doprinos potpunoj socijalnoj i ekonomskoj inkluziji povratnika po Sporazumu o readmisiji i interno raseljenim licima koje su odlučile da ostanu u Srbiji kroz promovisanje održivog koncepta (re) integracije povratnika i interno raseljenih lica, posebno onih romske nacionalnosti, primenom uspešno testiranog modela saradnje između organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i privatnog sektora.

Pogledajte linkove: 

Pomoć za IRL i povratnike iz Readmisije kroz novootvorenu kancelariju u Niškoj Banji

pdfPreuzmite tekst o projektu u Narodnim novinama

dsc00189

dsc00191

dsc00195

dsc00197

dsc00198

 

 


 

U periodu od 22.11.2013. do 30.10.2014. godine, SKRUG učestvuje u realizaciji tri projekta:

Јаčanje strukturnih kapaciteta Lige Roma za zagovaranje za održivost i dalji razvoj romskih politika, projekat finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda, sa ukupnim odobrenim iznosom 3.122.800,00 dinara, u trajanju od 01.12.2013 - 30.05.2014. godine. 

Ciljevi projekta:
 • Zagovaranje za unapređivanje položaja romske nacionalne zajednice u Srbiji na nacionalnom i evropskom nivou kroz uspostavljanje krovne organizacije koja će promovisati interese romske zajednice;
 • Podizanje nivoa informisanosti romske zajednice i njihovo aktivno uključivanje u kreiranje i realizovanje mera i aktivnosti koje preduzimaju nacionalne i lokalne vlasti

Izrada nacrta Zakona o legalizaciji romskih naselja u Srbiji, projekat finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda, sa ukupnim odobrenim iznosom 995.500,00 dinara, u trajanju od 12.12.2013 - 30.05.2014. godine.

Ciljevi projekta:
 • Stvaranje pravnog okvira za legalizaciju romskih naselja do 2015. godine;
 • Formiranje ekspertske grupe za izradu nacrta „Lex specialis“ za legalizaciju romskih naselja;
 • Zaštita najstarijih romskih naselja  kao sastavnog dela kulturnog identiteta i kulturne istorije jedne zajednice;
 • Senzibilizacija jedinica lokalne samouprave za rašavanje pitanja stanovanja Roma
 

Monitoring sprovođenja romskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou u RS, projekat finansiran od strane Sekretarijata Dekade za inkluziju Roma iz Budimpešte, sa ukupnim odobrenim iznosom 2.684.821,00 dinara, u trajanju od 22.11.2013 - 30.10.2014. godine.

Ciljevi projekta:
 • Politika prema manjinama  da ima za cilj društvenu stabilnost i mir u okviru šire zajednice;
 • Senzibilizacija javnosti po pitanju interkulturalnosti;
 • Stvaranje partnerskih odnosa između lokalnih romskih organizacija, Lige Roma i institucija lokalne samouprave;
 • Ostvarivanje i dalje unapređenje zajedničkih aktivnosti u cilju razvoja lokalne zajednice kao celine; 
 • Kreiranje institucionalnih mehanizama za unapređenje i dalji razvoj saradnje i međusobne komunikacije

baner-za-projekte

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97