Sremski

Regionalni odbor je konstituisan a u toku je odabir članova odbora kao i sastavljanje plana budućih aktivnosti.

Zaduženja kojima se u ovoj fazi bave regionalni koordinatori i regionalni odbori su:

  • Izrada i dostava spiska svih romskih NVO i značajnih romskih aktivista
  • Podela regiona i organizovanje tribina Lige Roma, kako bi se pojasnilo zainteresovanim stranama ko je Liga, šta radi, zašto se  formiraju regoionalni odbori i biraju regionalni koordinatori
  • Priprema izbora i odabir koordinatora regionalnih odbora uz pomoć stručne službe – po principu izjašnjavanja većine svih registrovanih i aktivnih romskih NVO u konkretnom regionu za najboljeg kandidata

Aktuelnosti

Lični osvrt

Publikacije

POSTANI ČLAN


SKRUG – LIGA ROMA vas poziva da joj se priključite u ostvarivanju strateških ciljeva Lige Roma.

info@ligaroma.org.rs

NEWSLETTER


SKRUG - LIGA ROMA


Beograd - Balkanska 18, TC Ivanijum, lok 94
+ 381 11 36 71 568

Niš - Trg Kralja Aleksandra 2a
+ 381 18 42 46 940

Subotica - Somborski put 60
+ 381 24 55 46 97